Wijj Coachen WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Doelstelling: Het lostrekken van het stapel probleem en sociale uitsluiting voorkomen.

Iedereen heeft wel eens problemen. Soms kom je daar alleen niet uit of weet je niet waar te beginnen. Door het lostrekken van deze problemen krijg je grip op jouw leven.

Wijj Coachen helpt jou bij het oplossen van problemen in jouw sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.

Als het gaat om resultaat dan is onze WMO begeleiding een voorbeeld om trots op te zijn. De beoordelingen van onze opdrachtgevers en cliënten geven dit aan. Wij hebben geen negen-tot-vijf mentaliteit, wij staan klaar voor jou wanneer jij ons nodig hebt. Ook al zit het indicatie uur(uren) er al op, wij reageren altijd wanneer jij ons nodig hebt.

Wijj Coachen laat jou niet in de steek!

Wijj Coachen begeleidt mensen ambulant in hun eigen vertrouwde omgeving . Het begeleiden van mensen die hulp en ondersteuning binnen de WMO vragen komt voor Wijj Coachen neer op een simpel principe: ondersteuning bieden door als mens naast een ander mens te gaan staan. Niet eenzijdig vertellen wat een ander moet doen, maar door inzet van begeleiding laten zien waartoe iemand zelf allemaal in staat is. Investeren in vertrouwen, ( stapel) problemen samen oplossen, structuur aanbrengen, iemand weer deel laten nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld via een buurthuis, maakt dat het sociaal isolement plaats maakt voor sociaal contact. Maatschappelijk weer mee doen, participeren, is in onze visie goed voor de gezondheid. En een gezonde geest en een gezond lichaam vereenvoudigen de maatschappelijke participatie.

Jij doet weer mee!

Wijj Coachen verwijst jou door naar de huisarts of andere zorgverleners als dat beter voor jou is.

Wij denken met jou mee!